เรียนถามท่านอาจารย์มานิตค่ะ


การสัมนาครั้งที่1 ในรายวิชา33702 วันเสาร์จะเป็นการอภิปราย ถกเรื่องขอบข่ายฯอย่างเดียวใช่ไม๊คะ ? ส่วนวันอาทิตย์จึงนำเสนอรายงานผ่าน powerpoint

หนูเข้าใจถูกต้องไม๊คะ ? แล้วรายงานทางวิชาการ สามารถส่งทางไปรษณีย์ภายหลังได้ ไม่เกินกี่วันนับจากวันสัมนาคะ ?

เรียนถามเท่านี้ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ หนูไม่รู้ :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-11 00:00:49 IP : 203.156.27.119


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1288891)

ถูกต้องแล้วครับ

วันเสาร์เป็นการสัมมนา (การอภิปรายในระหว่างผู้เชี่ยวชาญ  ผู้รู้  หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์)   ในหัวข้อ "ขอบข่ายและสาระสำคัญของการบริหารภาครัฐ"  (บนพื้นฐานของการศึกษา  ค้นคว้า  และเอกสารประกอบการสัมมนาที่เพื่อนนักศึกษาทุก ๆ คนค้นคว้ามา  และมาแจกจ่ายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วันอาทิตย์เป็นการนำเสนอรายงานทางวิชาการ   ถ้าตัวรายงานฉบับเต็มยังไม่เสร็จ   อย่างน้อยก็ต้องมีเค้าโครงและสาระของเรื่องที่จัดทำเป็น PPT.  มานำเสนอให้เพื่อได้ติดตาม   ยอมให้เฉพาะครั้งแรก  โดยขอให้ส่งตัวรายงานฉบับเต็ม  (เอาไว้ให้มีที่ให้คะแนนจ้ะ)   ภายหลังการสัมมนาเสริมไม่เกิน  10  วันก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.มานิต วันที่ตอบ 2008-07-11 01:35:37 IP : 124.121.55.233[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.