เรียนถามอาจารย์เทพศักดิ์


หัวข้อวิจัยควรใช้ควรเป็น "ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการรับจ่ายเงินบุคลากร มสธ." หรือ "ประสิทธิผลการให้บริการรับจ่ายเงินบุคลากร มสธ."ดีคะผู้ตั้งกระทู้ กองคลัง :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-05 15:44:59 IP : 202.14.117.1


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1364663)

 ควรเป็นชื่อแรก เพราะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ โดยประสิทธิผลสอบถามจากผู้รับบริการ ส่วนประสิทธิภาพสอบถามจากเจ้าหน้าที่

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-02-06 21:44:02 IP : 222.123.1.42


ความคิดเห็นที่ 2 (1367876)

เรียน อ.เทพศักดิ์

จากหัวข้อวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการรับจ่ายเงินบุคลากร มสธ.จะได้กรอบแนวคิดที่เป็นแบบนี้หรือไม่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ

ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม

1.หน่วยงานที่ให้บริการ                                         1.ประสิทธิภาพ

2.ทรัพยากรต่างๆที่ให้บริการ                                 2.ประสิทธิผล

3.ความสะดวก                                                       3.การกระจายอำนาจ

4.ความถูกต้อง                                                       4.การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

5.ความเสมอภาค

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กองคลัง วันที่ตอบ 2010-03-08 11:42:45 IP : 202.14.117.1


ความคิดเห็นที่ 3 (1368497)

ตัวแปรตาม มีมากเกินไป ควรเป็น ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวแปรอิสระ ใช้ได้ครับ ของ John D. Millette

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2010-03-14 17:51:27 IP : 183.89.23.206[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.