หัวข้อรายงาน


เรียน  ท่านอาจารย์

                เรื่องรายงาน 33713  ครั้งที่2,3  สนใจหัวข้อ "ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร  (กรณีศึกษา : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)ผู้ตั้งกระทู้ mpa7 :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-20 16:59:26 IP : 61.90.121.124


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1407515)

ปรับเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร   : ศึกษากรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เหตุผล การศึกษาเรื่องทัศนคติ จะเป็นการศึกษาที่เน้นตัวแปรตามเป็นหลัก  ซึ่งตัวแปรอิสระก็มักนำปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ มาใช้  ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2011-02-20 18:55:41 IP : 183.89.186.70[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.