การร่วมรับน้องและเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศของ MPA4


เรียน  อาจารย์

ดิฉันเป็นนักศึกษา MPA4 ซึ่งต้องการเข้าร่วมรับน้องและรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อฟังในส่วนวิชาที่ได้มีการลงทะเบียนในภาคเรียนที่1/2551 จึงอยากทราบว่ากำหนดการปฐมนิเทศที่มีรายละเอียดชัดเจน  ว่าช่วงเวลาใดดำเนินการเรื่องใด เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับฟังได้ถูกต้องและได้ประโยชน์ค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ จันทนา :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-02 12:32:24 IP : 202.129.44.230


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1281778)

เรื่อง : ขอเชิญ นศ.MPA เข้ารับฟังการแนะนำการศึกษาชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2551
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมรับฟังการแนะนำการศึกษาชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2551
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์
09.15-10.05 น. ชุดวิชา 33701
10.20-11.10 น. ชุดวิชา 33702
11.10-12.00 น. ชุดวิชา 33703
13.00-13.50 น. ชุดวิชา 33706
13.50-14.40 น. ชุดวิชา 33707

ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
09.00-09.30 น. ชุดวิชาวิทยานิพนธ์
09.30-10.00 น. ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
10.00-10.30 น. ชุดวิชา 33704
10.30-11.00 น. ชุดวิชา 33705
 
จาก วจ.มสธ. (172.20.13.160) วันที่ 30/5/2551 15:45:11 

ผู้แสดงความคิดเห็น ก๊อปมา วันที่ตอบ 2008-06-11 16:20:14 IP : 158.108.14.179


ความคิดเห็นที่ 2 (1281780)

 

นักศึกษาใหม่ (ปีที่ 1) และนักศึกษาเก่า (เริ่มปีที่ เพิ่ง2) และที่ลงทะเบียนเรียน รวมทั้งท่านที่ลงทะเบียนเพื่อรีเกรดวิชาของปี 1 ที่ผ่านมา
ทุก ๆ ท่านต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และเข้าฟังการแนะนำการศึกษาชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2551 นะครับ เพราะจะได้รับ "แผนกิจกรรม" รวมทั้งกำหนดการ วันที่และศูนย์ / กลุ่ม ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน ดังกล่าวด้วย
มิฉะนั้น จะไม่ทราบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเสริมแต่ละครั้งทำอะไร หรือมีงานอะไรต้องส่งบ้างน่ะครับ
กิจกรรมสัมมนาเสริมแต่ละครั้งมีคะแนนการเข้ามีส่วนร่วมและประเมินผล ครั้งละ 20 คะแนนนะครับ ขอบอก

นักศึกษาเก่า ที่ไม่ได้ลงวิชา การบริหารภาครัฐ เมื่อตอนภาค 1 ปี 1 ที่ผ่านมา ส่งเมล์ถึงผมว่า ไปได้แผนกิจกรรมของปีที่แล้ว และขอคำอธิบาย
ขออนุญาตชี้แจงว่า แผนกิจกรรมเปลี่ยนทุกปี ไม่ได้ใช้ของเดิม
ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศได้ (โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่) ทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการปฐมนิเทศอีกครั้งหนึ่ง เฉพาะสำหรับผู้ติดกิจจำเป็นจริง ๆ ซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ และจะจัดหรือไม่ เพราะจัดกรณีที่มีผู้ไม่สามารถเข้าร่วมจริง ๆ และมากพอ
ดังนั้น ถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพ หรือติดภารกิจสำคัญจริง ๆ โปรดเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทุกคน การรับฟังการชี้แจงและการรับเอกสารแผนกิจกรรมมีความสำคัญและมีผลต่อการเรียนแน่ ๆ ขอได้โปรดอย่าอ้างลอย ๆ ว่าไม่มีเวลา หรือติดภารกิจเลย อาจารย์เองก็ไม่มีเวลาเหลือเฟือหรือว่างมากเหมือนกัน ให้ความเป็นธรรมกันด้วย
ขอย้ำอีกสักครั้งว่า กรุณาเข้าร่วมการปฐมนิเทศทุก ๆ ท่านนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กีอปมา วันที่ตอบ 2008-06-11 16:23:05 IP : 158.108.14.179[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.