COPY


เรียน ท่านอาจารย์ ดร.เทพศักดิ์ฯ

ลูกศิษย์อยากขอเสนอความเห็นว่า ควรให้มีการทบทวนช่วงเวลาของการสอบประมวลความรู้ใหม่ค่ะ เนื่องจากถ้าช่วงเวลายังคงเป็นอย่างนี้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเสียเวลาไปอีกหนึ่งเทอม เป็นไปได้หรือไม่คะถ้าจะให้การสอบครั้งที่สองสามารถดำเนินการไปได้ภายในภาคเดียวกันกับการสอบครั้งที่ 1 เพื่อที่ว่าจะได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาได้พร้อม ๆ กัน และก็ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ว่า สองปี ขณะนี้เวลาล่วงมาเกือบ 2 ปี ครึ่งแล้ว แต่ยังไม่ทราบชัดเจนเลยค่ะ ต้องกราบขออภัยค่ะถ้าข้อเสนอแนะอาจเป็นการไม่เหมาะสมค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ MPA 3 (203.155.122.14) วันที่ 2/9/2551 17:34:58 :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-17 14:47:25 IP : 124.121.67.14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1299042)

ขอแสดงความคิดเห็นร่วม ที่น่าจะเกิดประโยชน์กันทั้งฝ่ายสาขาวิชา/สบฑ. และตัวนักศึกษารุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป

1.เห็นด้วยอย่างยิ่งในการปรับปรุงเรื่องเวลา กำหนดการสอบ การประกาศผลที่เป็นทางการให้เหมาะสมและให้นักศึกษาสามารถจบได้ภายในภาคการศึกษาที่กำหนด โดยไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินค่ารักษาสถานภาพไปอีกในเทอมต่อ ๆ ไป หรือจะยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพ ค่าบำรุงฯลฯ ในกรณีที่ต้องเสียเวลารอคอยนาน

2.การสอบประมวลความรู้ผ่านไปนานแล้ว ถึงขณะนี้ยังไม่ประกาศผลสอบ และจะประกาศหรือแจ้งทางไหน อย่างไร เมื่อใด ไม่มีใครทราบชัดเจน ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล พะว้าพะวงต่อนักศึกษาที่รอคอย เพราะรอคอยมานานมากพอสมควรแล้ว 

3.สาขาวิชา/สบฑ.ควรปรับปรุงระบบงาน วางแผนงาน กำหนดการ การแจ้งผล และข้อควรปฏิบัติให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้ เพราะเชื่อว่าจะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่สอบไม่ผ่านทั้งสองส่วน หรือสอบผ่านเพียงส่วนเดียวและจะต้องสอบใหม่อะไร อย่างไร เมื่อไหร่ ให้ชัดเจนล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวได้ทัน

4.สาขาวิชา/สบฑ.จะมีวิธีการอย่างไรก็ได้ที่ไม่ให้เกิดปัญหาตาม 1-3 ข้างต้น และอยากให้ทั้งสองหน่วยงานประสานงานกันให้สอดคล้องกันด้วย เนื่องจากนักศึกษาเคยมีไปติดต่อสอบถามติดตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน การสอบ ฯลฯ ไปถาม สบฑ.ทาง สบฑ.ให้ไปถามสาขา มาถามทางสาขาก็บอกส่งให้ สบฑ.ไปแล้ว ก็ไม่คิดว่าจะโยนกันไปโยนกันมา เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งๆ ที่อยู่อาคารเดียวกันแท้ ๆ

5.ขออภัยที่แสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาในมุมมองของนักศึกษา ไม่มีเจตนาอื่นแต่อยากให้มีการปรับปรุง พัฒนา ทุก ๆ อย่างอาจจะได้ดีขึ้นบ้าง และการทำงานจะได้เป็นระบบ ประสานสอดคล้อง ร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาผู้รอคอย วันที่ตอบ 2008-09-17 19:46:59 IP : 124.121.40.121[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.