เรียนอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน สอบถามเรื่องที่ปรึกษา IS


เรียนอาจารย์

อยากถามว่า ถ้าจะลงทะเบียนวิชาค้นคว้าอิสระในภาคเรียนที่ 2/2552 นี้จะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไร มหาวิทยาลัยเป็นผู้หาให้ หรือ ตัวนักศึกษาหาเอง แล้วกำหนดการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา มีวันที่เท่าไร มหาวิทยาลัยจะแจ้งเป็นหนังสือมาหรือประกาศในเว็บไซด์ครับ...

ขอบคุณมากครับผู้ตั้งกระทู้ mpa 5 :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-28 09:36:14 IP : 203.114.114.173


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1340107)

นักศึกษาต้องติดต่อทาบทามอาจารย์แต่ละท่านกันเอง ไว้ใกล้จบภาค 1 ค่อยติดต่อก็ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2009-07-28 17:40:02 IP : 60.49.232.137


ความคิดเห็นที่ 2 (1341075)

กรณีอาจารย์ที่ปรึกษานี้    พวกเรามีแนวทางที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา  ทั้งที่จะทำวิทยานิพนธ์และทำสารนิพนธ์   ในการแสวงหา   ติดต่อ   ทาบทาม  และขอให้อาจารย์ท่านรับเป็นที่ปรึกษาให้    โดยนักศึกษาควรศึกษาและมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์    มีแผนการทำงาน    โดยเฉพาะพอจะทราบว่าอาจารย์ท่านใดท่านมีความสนใจ   มีความชำนาญ   หรือยอมรับเป็นที่ปรึกษาเรื่องหรือประเด็นในด้านใด    เช่น  เรื่องกลยุทธ  เรื่ององค์การ  เรื่องการบริหารภาครัฐสมัยใหม่   เป็นต้น   ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว    เข้ารับฟังการสัมมนาเข้ม วพ. 1    หรือสัมมนาเข้มการทำสารนิพนธ์   (เพื่อรับฟังรายละเอียดและวิธีการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้ว)     ก็นำรายละเอียดที่ตนเตรียมการมา  หรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำ  ไปทาบทามและขอให้อาจารย์ (ที่เราเล็งไว้)  ให้ท่านรับเป็นที่ปรึกษาให้

ขณะเดียวกัน   ทางอาจารย์แต่ละท่านก็มีโอกาส (ที่เท่าเทียมกันกับนักศึกษา)  ที่ดูว่าเป็นเรื่องที่ตนสนใจ  มีความเชี่ยวชาญ  หรือ "เล่นเรื่องนั้น" อยู่ หรือไม่     รวมทั้งประเมินว่า  นักศึกษาที่มาขอให้เป็นที่ปรึกษานั้น  มีพื้นฐานความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  หรือทฤษฎีที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการทำวิจัย  หรือศึกษาต่อไป     รวมทั้งพอจะมีข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่พอจะเข้าถึงและใช้ในการศึกษาหรือไม่     โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจ   ท่าที   และความอุตสาหะวิริยะพอหรือไม่

กรณีนี้นักศึกษาอาจจะสอบถาม  หาข้อมูลจากรุ่นพี่ ๆ   หรือถามจากเพื่อน ๆ    ให้พอมีข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์    พร้อมทั้งประเมินอาจารย์ด้วยว่า    เราจะหาที่ปรึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา  เหมาะสมกับจริตและความตั้งใจของเราหรือไม่   อาจารย์ท่านน่าจะให้ความสนใจ    ให้ความสำคัญ   โดยเฉพาะให้เวลากับเราหรือไม่ด้วย

และท้ายที่สุด   หากนักศึกษายังทาบทามหาที่ปรึกษาเองไม่ได้    จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม   ทางคณาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเข้ามาดูและพิจารณาร่วมกันอีกทีครับ    ในขณะนี้  จึงขอให้นักศึกษาเตรียมการ    เตรียมตัว   และหาความรู้เกี่ยวกับหลักการ  วิธีการวิจัยหรือการทำสารนิพนธ์    รวมทั้งเนื้อหาสาระเชิงวิชาการเฉพาะเรื่องของตัวนักศึกษา     เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่านเห็นแล้วสนใจ    เห็นความตั้งใจ    เห็นว่ารับนักศึกษาไว้แล้ว    น่าจะเป็นนักศึกษาที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จลุกล่วงไปได้แน่   ไม่ใช่พวกที่รอให้ตาม  กระทุ้ง  หรือรอรับการป้อนความรู้จากอาจารย์อยู่อีก     

เรื่องนี้ขึ้นกับตัวนักศึกษาครับ     เตรียมการแต่ตอนนี้  จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาผิดหรือขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาในภายหลังให้เสียความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกัน  ก็นับเป็นเรื่องดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์มานิต วันที่ตอบ 2009-08-05 18:12:38 IP : 124.122.214.97[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.