สอบประมวลความรู้


อยากทราบแนวทางการสอบประมวลความรู้ เพราะไม่รู้จะอ่านหนังสืออย่างไร รู้สึกว่ามันมึนไปหมดแล้วค่ะ ใครมีแนวทางช่วยหน่อยนะคะจะสอบสิงหานี้แล้วผู้ตั้งกระทู้ รินดา :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-15 15:19:32 IP : 118.172.176.119


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1334189)

ดูแนวทางที่ท่านอาจารย์มานิต ได้ตอบไว้  ในคำถามวางแผนกิจกรรมการเรียน   วันที่ 17 พ.ค. 52  ลองอ่านดูค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น mPA5 วันที่ตอบ 2009-06-15 17:56:00 IP : 125.26.65.107


ความคิดเห็นที่ 2 (1334207)

การสอบประมวลความรู้ (ComprehensiveExamination) เป็นการสอบที่มุ่งบูรณาการองค์ความรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบภาคทฤษฎี  และการสอบภาคปฏิบัติ  การสอบภาคทฤษฎีเป็นการบูรณาการชุดวิชา 33701,33702,33703 เข้าด้วยกัน ส่วนการสอบภาคปฏิบัติเป็นการบูรณาการเนื้อหาในชุดวิชาที่เหลือทั้งหมด

คำแนะนำในการอ่านหนังสือ คือ อ่านหนังสือทุกชุดวิชาแบบบูรณาการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน อย่าอ่านแยกเป็นส่วนๆ เช่น เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศานศาสตร์ไปใช้ในการบริหารภาครัฐของไทย เชือมโยงการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับการพัฒนาองค์การ เป็นต้น  ดังนั้น การอ่านหนังสือ จะต้องจับแก่นเนื่อหาให้ได้ก่อน จากนั้นให้นำแก่นนแต่ละวิชาผูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2009-06-15 20:29:13 IP : 124.122.198.165


ความคิดเห็นที่ 3 (1334232)

ขออนุญาตเพิ่มเติมว่า

ในแต่ละรายชุดวิชา  ทั้ง 2  กลุ่ม คือ   วิชา  701   702   และ 703    กลุ่มวิชาบังคับ     และวิชา  704    705   706  กลุ่มวิชาเลือกนั้น    ในแต่ละชุดวิชา   ให้ไปทบทวนและดึงเนื้อหา   เรื่อง  หรือประเด็นสำคัญ ๆ   ออกมา    ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้าง   เรามีความรู้ความเข้าใจไหม     ก่อนที่จะบูรณาการอย่างที่อาจารย์เทพศักดิ์แนะนำ   หรือมองให้เชื่อมโยงกัน  

ในกลุ่มชุดวิชาที่เป็นวิชาบังคับด้วยกัน  เช่น  701   702   เราเน้นเรื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิด  ทฤษฎี  กับแนวทางปฏิบัติ   หรือการนำไปใช้ในการบริหารภาครัฐจริง ๆ   ดูว่าเชื่อโยงกันอย่างไร   เมื่อแนวคิด  หรือทฤษฎีเปลี่ยน    การบริหารจริง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร   หรือ  703   เข้ามามีบทบาท  หรือเข้ามามีส่วนในการพัฒนาทฤษฎี    เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติ    หรือการติดตาม  ประเมินผลในทางปฏิบัติอย่างไร   เป็นต้น

ในกลุ่มชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาเลือกนั้น    นอกจากมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเนื้อหา  เรื่อง  หรือประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ    เกี่ยวกับการบริหารองค์การภาครัฐ    รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ    ตลอดจนการบริหารการพัฒนาแล้ว     ให้ลองตั้งคำถามเอง   คิดเอง    และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจให้ได้ว่า     เมื่อปัจจัยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป    นโยบาย (สาธารณะ)     นโยบายของรัฐบาล    หรือนโยบายทางการบริหารภาครัฐของรัฐบาล    หรือของประเทศต่าง ๆ ทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไป    การจัดองค์การหรือการบริหารเปลี่ยนอย่างไร    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเปลี่ยนอย่างไร    เมื่อประเทศชาติบ้านเมืองมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง  รวมทั้งนโยบายสาธารณะ    มีผลกระทบต่อการจัดองค์การภาครัฐ  ระบบราชการร  หรือการบริหารราชการอย่างไร     นี่แหละคือการบูรณาการหรือการคิด  มองเห็น  และสามารถอธิบายได้อย่างเชื่อมโยงกัน

ถ้าจะให้ดี   น่าจะมีเจ้าภาพจัดให้พวกเรามาพบปะ  พูดคุย    อภิปราย  หรือเตรียมตัวร่วมกันสักครั้งสองครั้งจะดีไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มานิต วันที่ตอบ 2009-06-15 22:58:09 IP : 124.122.215.67[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.