คัดลอกคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธมาให้อ่านครับ


อาจารย์ครับ

ตอนนี้เพลียไปหมดครับ แต่ก็ยังพยายามอยู่เสมอครับ
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์นี้ ที่ผมเห็นผู้เขียนตำราส่วนใหญ่ เขาจะออกไปในทางธุรกิจมากครับ โดยเฉพาะ นศ.ที่เรียนคณะ พวก บัญชี การตลาด เป็นต้น
 
ผมก็เจอตำรา ประมาณ 5 เล่ม ที่เป็นเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครับ
 
ผมก็กำลังอ่าน...สรุปความ แต่ยังไม่ได้พิมพ์เลยครับ
 
เคว้งคว้าง เดียวดาย จริงๆครับผม ถึงไม่ได้เรียนทุกเสาร์ อาทิตย์ เหมือน มหาวิทยาลัยอ่น แต่อย่างน้อย มี อีเมลล์นี้แหละครับ ที่ยังพอได้พูด ได้คุยกับอาจารย์...
 

 

เริ่มแรกของหลักการ  แนวคิด  และเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้  เริ่มจากนักวิชาการจำนวนหนึ่งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอิทธิพลหรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง (ของปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม) ที่มีต่อองค์การ   (ซึ่งอาจเป็นไปในกรณีขององค์การภาคธุรกิจก่อน)     ทำให่เกิดหลักการ  แนวคิด  และเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ  หรือ Organization  Development  หรือ O.D.    กระทั่งต่อมา  นักวิชาการกลุ่มนี้ที่เข้าไปพัฒนาองค์การต่าง ๆ    พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น  พัฒนา"งาน"    พัฒนา "ระบบและวิธีการทำงาน  รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างขององค์การ"     พัฒนา "วิทยาการและเทคโนโลยี"      ตลอดจนพัฒนา "คน"  แล้ว      เกิดตระหนักว่า   น่าจะไม่ใช่ว่าพัฒนาอะไรก็ตาม  "แล้วหยุด"    เพราะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมไม่เคยหยุด     นักวิชาการกลุ่มนี้จึงพัฒนาแนวคิดของพวกตน    จาก O.D.   มาเป็น  Change  Management   หรือ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง    คือ  ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เช่นเดียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม    หรือพยายามที่จะวางแผนล่วงหน้า  เพื่อให้รองรับ   หรือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น    ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่องค์การได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว  หรือ Planned  Change

                          ต่อมา   ทุก ๆ องค์การต่างก็มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง    ต่างก็จึงพยายามคิดหา  "กลยุทธ์" ที่คิดว่า  การเปลี่ยนแปลงขององค์การของตนตามกลยุทธ์น่าจะช่วยให้เหนือกว่า   หรือได้รับผลลัพธ์ที่เหนือกว่าองค์การอื่น ๆ     จึงพัฒนามาเป็นเรื่องของ"การจัดการเชิงกลยุทธ์"    มีการวางแผนกลยุทธ์    มีการคำนึงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก    และกลยุทธที่เหนือกว่า

                          แรกเริ่มอาจจะแพร่หลาย ในองค์การภาคธุรกิจ   แต่ก็ไม่ได้แปลว่าภาครัฐจะทำไม่ได้   โดยเฉพาะตามกระแสของ  NPM  ซึ่งมีการนำหลักการ  แนวคิด  วิธีการ  และเทคนิค  ที่ประสบผลสำเร็จหรือได้ผลดีในการบริหารของธุรกิจมาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐ  หรือ แนวทางการบริหารที่เอาอย่างหรือที่ทำเหมือนภาคธุรกิจ  (Business- liked   Approach)   มาใช้    การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวคิด  หรือหลักการที่ใช้ในการบริหารภาครัฐด้วยครับ

                                                                                                                             อ.มานิต ผู้ตั้งกระทู้ คัดลอกมาให้อ่าน :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-11 22:56:22 IP : 124.121.213.70


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.