วิเคราะห์ระบบการให้บริการ นศ. ของศูนย์สารสนเทศ มสธ. ตามหลัก รปศ.


 

เพื่อนๆ และอาจารย์ลองวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ตามอีเมล์นี้ดูนะครับ เป็นการสอบถามและขอความช่วยเหลือจาก นักศึกษา ถึง ศูนย์สารสนเทศ แล้ววิเคราะห์ตามทฤษฏีและหลักการ รปศ. แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ครับ ไม่มีเจตนาร้ายประการใดครับ ลองฝึกวิเคราะก์ระบบการให้บริการดูนะครับ

--------------------------

จาก: นักศึกษา

ส่ง: 22 พฤษภาคม 2012 0:07

ถึง: ศูนย์สารสนเทศ

เรื่อง: สอบถามผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

 เรียนฝ่ายรับนักศึกษา

 ผม นาย (ก. นามสมมติ) ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สาขา XXX หลักสูตร XXX  ปีการศึกษา 2555 และได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12000 บาท วันที่ 15 พ.ค. 2555 เนื่องจากก่อนหน้านี้ก่อนวันที่ 15 พ.ค. ได้เข้ามาตรวจสอบผลการคัดเลือกทางหน้าเว็บ ระบบแจ้งว่าผ่านการคัดเลือก แต่มีชื่อของ นศ. 2 คน ใช้เลขบัตรประชาชนเดียวกัน (เลขของผมถูกต้องแต่มีชื่อ นศ.อีกคนขึ้นมาแทรกด้วย) แต่วันนี้ 21 พ.ค. 2555 ได้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง แต่ระบบกลับแจ้งว่า "รอผลการคัดเลือก" ตามลิงค์นี้ครับ

 http://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW06_2

 ประกาศผลการคัดเลือกภาคต้น ปีการศึกษา2555

แจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ นาย (ก นามสมมติ)

ตามที่ท่านได้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยฯ

ใน ศึกษาศาสตร์ แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอก - แผน/แบบ - นั้น

 

 

“กรุณารอผลการคัดเลือก”

 

 

 

จึงไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วผลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่านครับ จึงขอให้ตรวจสอบและแจ้งกลับให้ทราบอีกครั้งได้หรือไม่ครับ เพื่อจะได้วางแผนการเรียนได้ถูกต้อง หากไม่ได้รับการคัดเลือก สามารถรับคืนค่าลงทะเบียนที่ลงไปแล้วได้หรือไม่

 ขอบคุณครับ

นาย  (ก นามสมมติ)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

อีเมล์ตอบรับจาก ศูนย์สารสนเทศ

 เรียนคุณ (ก นามสมมติ)

 ตามที่คุณสอบถามเรื่อง สอบถามผลการคัดเลือกเข้าศึกษา กระผมขอเรียนว่า กรณีของคุณหากประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบผลการคัดเลือกหลักสูตร XXX แขนง XXX  ปีการศึกษา 2555 อีกครั้ง ขอให้แจ้งรายละเอียด เลขที่บัตรประชาชนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้คุณต่อไป ครับ

 ขอแสดงความนับถือ

นาย ข. ศูนยสารสนเทศ 

0-2504-7788   (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.10 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 อีเมล์ถามไปอีกรอบจากนักศึกษา

 ขอบคุณคุณประยุทธครับ ที่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ เลขบัตรประชาชนเป็นเลขส่วนตัว น่าจะไม่เหมาะที่จะแจ้งให้ทราบ

ตรวจสอบจากชื่อได้หรือไม่ครับ หรือระบบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถสืบค้นข้อมูลจากชื่อนักศึกษาได้ นอกจากเลขบัตรประชาชนอย่างเดียว เท่านั้น  ในใบสมัครก็ระบุรายเอียดไว้หมดแล้วนะครับ ทั้งบัตรประชาชนและเอกสารอื่นๆ

 ขอบคุณครับ

(ก นามสมมติ)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อีเมล์ตอบกลับจากศูนย์สารสนเทศอีกครั้ง

 เรียนคุณ (ก นามสมมติ)

 ตามที่คุณสอบถามเรื่อง ตรวจสอบผลการคัดเลือก ดิฉันขอเรียนว่า การตรวจสอบผลการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตนั้น ในฐานการตรวจสอบจะต้องใช้เลขที่บัตรประชาชนในการตรวจสอบค่ะ หากคุณไม่สะดวก สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์  และรอใบตอบรับทางไปรษณีย์ค่ะ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Pay@Post เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือช่องทางอื่นๆ เนื่องจากระบบแจ้งว่า ขัดข้อง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในวันที่เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่นี่ค่ะhttp://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/lists.htm

 ขอแสดงความนับถือ

นางสาว ค. ศูนย์สารสนเทศ

ศูนยสารสนเทศ 

 

0-2504-7788   (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.10 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

อีเมล์ตอบไปอีกครั้งจากนักศึกษา

 ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

 ถ้านักศึกษามัวแต่รอระบบตรวจสอบทางเว็บอย่างเดียว ใช้เลขบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น นอกนั้นไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หรือรอใบตอบรับทางไปรษณีย์อย่างนี้ ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานการบริการครับ ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  กรณีที่ต้องการทราบผลและระบบสารสนเทศของ มสธ.มีปัญหาแบบนี้ (ขนาดเลขบัตรประชาชนของผม คีย์ลงไปในระบบ ยังขึ้นชื่อของ นศ. สองคนมาเลย) 

 กรณีของผม ผมต้องการทราบผลว่าได้หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเร็วที่สุด  เพราะมันเลยวันประกาศผลมา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. และผมต้องการใบตอบรับหรือคำตอบว่าตกลงแล้วผมได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ไปให้หน่วยงานผุู้ให้ทุน แล้วระบบตรวจสอบทางเว็บยังให้คำตอบผมไม่ได้เลย  ผมจะทำยังไง  คำตอบศูนย์สารสนเทศ คือ รอ รอ รอ และ ให้รอ ใช่หรือไม่

 ที่เขียนแบบนี้ก็อยากจะบอกว่า ให้คุณ (ศูนย์สารสนเทศ) ในฐานะที่รับเรื่องปัญหาของนักศึกษา ไปติดต่อ สำนักบัณฑิต สำนักทะเบียน หรือ สาขาวิชา แล้วก็ตรวจสอบรายชื่อผมว่าได้รับหรือไม่ไดรับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อ โดยคุณไม่จำเป็นต้องรู้เลขประจำตัวประชาชนผมก็ได้  แล้วก็บอกผมมาแค่นั้น ไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการตอบว่าให้ผม รอ รอ และ รอ รอใบตอบรับตามระบบ  ถ้าผมรอได้ผมคงจะไม่เขียนอีเมล์มาขอความช่วยเหลือจากคุณแน่นอนครับ แล้วไม่มีประโยชน์ที่จะมีศูนย์สารสนเทศถ้าช่วยแก้ปัญหานักศึกษาไม่ได้

 หวังว่าคงเอาปัญหานี้ไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานต่อไปในการทำงานบริการเชิงรุก และทำงานอย่างฉลาด และวิเคราะห์ให้ออกว่า นศ.ต้องการอะไร และใช้การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าขั้นตอนที่ล่าช้า จะทำให้ มสธ. น่ารักกว่านี้เยอะเลยครับ

 ล่าสุดผมโทรศัพท์ติดต่อสำนักบัณฑิตเองแล้ววันนี้ และประสานงานได้รับหนังสือตอบรับภายชั่วโมงเดียวเองครับ ไม่จำเป็นต้องพึ่งศูนย์สารสนเทศและไม่จำเป็นต้องใช้เลขบัตรประชาชนด้วยครับ ถ้ารอตามทำแนะนำของศูนย์สารสนเทศ ผมคงจะไม่ได้รับหนังสือตอบรับไปยืนยันกับหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยเร็วที่สุดแน่นอน

 ด้วยความเคารพฯ

นาย (ก นามสมมติ)

 

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษา นาย ก. :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-25 00:59:25 IP : 101.108.101.225


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.