Is ของ มสธ


การลงทะเบียน Is การจัดทำรูปเล่ม เรื่อง Is ทั้งหมด ไม่มีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลา แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน จะกำหนด มสธ ไม่มีการควบคุมความเสี่ยงเลย ว่าดำเนินการ Is ถึงไหน ถึงจะมีสิทธิ์สอบ ไม่มีเวลาที่ชัดเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ก็ติดตามยากมากบางท่าน  เลยทำให้นักศึกษาจบช้า ไม่จบพร้อมกัน ทั้งๆที่ตั้งใจทำ แก้ไข ตามคำสั่ง รักนักศึกษาใหม ใส่ใจหน่อย ค่ะ  ขอระบายนะค่ะ มีบางท่านนะค่ะ ที่ทิ้งนักศึกษา บางคนก็เอาใจใส่ดี นักศึกษานะค่ะ ต้องการการบอกการสอน แนะนำมากเลย

น้อยใจจังผู้ตั้งกระทู้ mpa :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-24 19:24:47 IP : 1.4.196.38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1486856)

 อาจารย์ขอหาข้อมูลมาคอบให้ครับ  โดยส่วนตัวของอาจารย์แล้ว อาจารย์รับเฉพาะแผน ก.เท่านั้น ขอให้กำลังใน นศ.ครับ  ถ้าอาจารย์เขาไม่นัด หน้าที่เรา คือ นัดเวลาที่จะส่งงานให้แก่อาจารย์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะส่งบทที่ 1 ให้เมือไร  บทที่ 2 ให้เมื่่อไร เป็นต้น เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ตรวจงานให้แก่ นศ.ด้วย โดยส่วนตัวผมจะนัดให้ นศ.ส่่งแต่ละบทในวันที่เท่าไร 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2012-04-28 20:44:01 IP : 27.130.34.208


ความคิดเห็นที่ 2 (1488661)

 การทำ IS จะเทียบเท่ากับ 6 หน่วยกิตหรือ 1 ชุดวิชา ดังนั้น การทำจึงควรทำให้เสร็จในภาคการศึกษานั้น  ถ้าทำไม่เสร็จก็จะติด I  และแก้ไข I ในภาคละ 3,000 บาท(ยาแก้ไอ แพง) ดังนั้น นักศึกษาจะต้องทำทั้ง 5 บท
1. เริ่มตั้งแต่การรีบเขียน Proposal ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  
2.จากนั้นก็เริ่มเขียนบทที่ 1 บทนำ  บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม  บทที่3 ระเบียบบวิธีวิจัย
3. ยกร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูล
6. เขียนบทที่ 4
7. เขียนบทที่ 5
  ดังนั้น นศ.จะต้องวางแผนการทำงานทั้ง 7 ขั้นตอนในภาคการศึกษาเดียว ลองทำ Gantt Chart ออกมาแล้วนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดู เพื่อให้ commitment ร่วมกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เทพศักดิ์ วันที่ตอบ 2012-05-09 19:35:04 IP : 27.130.50.118[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 086-9965-491 Copyright © 2010 All Rights Reserved.